Werkbladen letters en klanken

3.00

Deze bladen kun je goed inzetten in de klas bij het aanleren van de letters en klanken! In totaal bestaat het bestand uit 42 pagina’s.

In dit bestand zitten alle letters van het alfabet, de lange klanken, tweetekenklanken en de ch, sch, nk en ng.

Deze bladen zijn voornamelijk geschikt voor groep 3, maar je zou ze eventueel ook in de kleutergroepen kunnen gebruike